Сообщение об ошибке

 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /var/www/omit.tj/html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /var/www/omit.tj/html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /var/www/omit.tj/html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /var/www/omit.tj/html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /var/www/omit.tj/html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /var/www/omit.tj/html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /var/www/omit.tj/html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /var/www/omit.tj/html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /var/www/omit.tj/html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` в функции include_once() (строка 1374 в файле /var/www/omit.tj/html/includes/bootstrap.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int в функции element_children() (строка 6604 в файле /var/www/omit.tj/html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int в функции element_children() (строка 6604 в файле /var/www/omit.tj/html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int в функции element_children() (строка 6604 в файле /var/www/omit.tj/html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int в функции element_children() (строка 6604 в файле /var/www/omit.tj/html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int в функции element_children() (строка 6604 в файле /var/www/omit.tj/html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int в функции element_children() (строка 6604 в файле /var/www/omit.tj/html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int в функции element_children() (строка 6604 в файле /var/www/omit.tj/html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int в функции element_children() (строка 6604 в файле /var/www/omit.tj/html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int в функции element_children() (строка 6604 в файле /var/www/omit.tj/html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int в функции element_children() (строка 6604 в файле /var/www/omit.tj/html/includes/common.inc).
 • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters в функции drupal_get_feeds() (строка 394 в файле /var/www/omit.tj/html/includes/common.inc).

11.05.2024

К раннекушанскому времени (III век н.э) относятся фрагменты ткани, обнаруженные при раскопках могильника «Иттифок» в Пархарском районе в 1973г. В женском погребении на остатках одежды сохранилась вышивка. На фрагментах  хлопчатобумажной ткани тепло серого цвета было обнаружено части одного и того же узора. Из фрагментов удалось воссоздать полную картину узора древнего шитья. Это было «древа жизни»  в классическом виде, вышитое латунной проволокой  в  основных элементах, и шелком, окрашенным пурпуром, в тончайших веточках. Эти тонкие веточки заканчивались цветами бобового растения. В верхней части  дерево по обеим сторонам металлом были вышиты птицы. Композицию венчали три оболочка, вышитые металлом и заполненные мережкой.

   Найденные фрагменты принадлежали шести древам жизни, расположенным в ряд на небольшом расстоянии друг от друга. Вышивка, скорей всего, украшала подол платья и края головного покрывала.

            До настоящего времени среди таджиков этот вид вышивки популярен.

Ба давраи аввали њукумронии Кушониён  (асри III пм)таалуќдоранд порчањои матоъе, ки аз ќабристони «Иттифоќ»-и ноњияи Фархор соли 1973 дар натиљаи тадќиќотњои бостоншиносї дастрас гардидаанд.  Дар ќабри занона дар боќимондањои либос гулдузї мањфуз мондааст. Болои матои пахтагини симоби як наќш зоњир гардидааст.  Дар асоси боќимондањои матоъ муясар гардид, ки намунаи пурраи наќши гулдузии ќадима таљдид гардад.    Ин наќши «Драхати њаёт» дар шакли классикї мебошад, ки  бо ресмонњои латунї дар ќисми асосї ва абрешимї арѓувони дар навдањои борик духта шудааст.   Навдањои борик бо гулњои буттабодом анљом меёбанд. Дар болои дарахт  аз ду тараф бо ресмони металї паранда гулдўзї гардидааст. Композитсияро се абри аз метал духта шуда ва бо усули тўрдўзї пурра гардида љамъбаст менамояд. 

Порањои наќшњои дастрас гардида аз шаш дарахти њаёт дар як ќатор ба њамдигар наздик  иборат мебошад. Гулдўзи яќин лаби домани курта ё рўймолро оро медод.

То имрўз миёни тољикон ин наќш маъмул аст.

Fragments of tissue of the early Kushan period (III century A.D.) are found during excavations of the burial ground "Ittifok" in the Parkhar district in 1973. In the women's burial  site the remnants of clothing embroidery preserved. Parts of the same pattern were found on the cotton fabric fragments. From fragments it was possible to recreate a complete  composition of a pattern of ancient sewing. It was a "tree of life" in the classical form, embroidered with brass threads in the basic elements, and painted purplesilk in the thinnest branches. These thin twigs were finished with the flowers of the bean plant. At the top of the tree on both sides the birds were embroidered by metal threads. The composition was crowned with three shells, embroidered by metal and filled with hemstitch.                                                                    

   Found thread fragments cjysists of  six trees of life, located in a row at a small distance from each other. Embroidery, probably, decorated hem of dresses and edges of a head cover.

            Till our days, this type of embroidery is popular among the Tajiks.